Een goede therapiebegeleiding in de opstartfase is essentieel voor het slagen van de CPAP therapie. Juist in de eerste weken is de kans dat uw patiënt afhaakt, het grootst. Zonde, toch? Onze manier van werken biedt gemak voor uw patiënt. En daarmee neemt de therapietrouw toe. Ook uw praktijk heeft daar voordeel van. 

Spreiden van risico’s 

Vanuit ziekenhuizen krijgen wij steeds meer signalen dat er behoefte is aan een tweede leverancier. En dat begrijpen wij. Een tweede leverancier draagt immers bij aan het spreiden van risico's, het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het aanzienlijk verkorten van wachttijden voor patiënten. 

Geen wachttijden

Wist u trouwens dat wij geen wachttijden kennen? Iedere aanvraag wordt door ons direct verwerkt. 24 uur na aanmelding nemen wij contact op met uw patiënt om een afspraak voor de levering in te plannen. Binnen 5 werkdagen komen wij al bij uw patiënt thuis voor de plaatsing van het apneu apparaat en een uitgebreide instructie. 

Onze service is flexibel. Indien gewenst is het zeker ook mogelijk om een consignatie voorraad aan te leggen in uw kliniek.

Telemonitoring

Al onze apparatuur is uitgerust met telemonitoring. Na enkele weken het apparaat uitlezen op uw spreekuur is niet langer nodig, tenzij u dat nadrukkelijk nodig acht. Op deze manier wordt voorkomen dat problemen pas op het spreekuur ter sprake komen.

Het afbreukrisico, met het staken van de therapie tot gevolg, is in de eerste week het grootst. Daarom zitten onze medewerkers er vanaf dag 1 bovenop. Doet zich op enig moment een probleem voor, dan nemen zij direct contact op met uw patiënt. Samen proberen ze het probleem op te lossen. Lukt dat niet telefonisch, dan volgt er binnen 24 uur een huisbezoek. 

Niets dan het beste voor uw patiënt

Wij verstrekken iedere OSA patiënt een CPAP apparaat van een A-merk. Standaard een verwarmde luchtbevochtiger en, indien nodig, gratis een verwarmde slang. Voor patiënten die CPAP therapie gebruiken in combinatie met zuurstof, zal dit zelfs een verwarmde slang zijn met een geïntegreerde tule voor een zuurstofslang. Ook hiervoor brengen wij geen kosten in rekening.

Aanvraagportaal

Het aanvragen van een CPAP therapie kan veilig en snel in ons eigen aanvraagportaal. Onlangs is ons portaal vernieuwd waardoor deze nog efficiënter werkt voor u als voorschrijver. 

Proefperiode nodig? Dat is geen probleem

Als u het prettig vindt kunnen wij u een proefperiode aanbieden. Dit geeft u de kans om op uw eigen tempo bekend en vertrouwd te raken met onze dienstverlening. Uiteraard zonder enige verplichtingen. Neem contact met op uw accountmanager voor meer informatie of het aanvragen van een proefperiode.