Uitlezen op afstand

Uw CPAP apparaat is voorzien van een systeem voor telemonitoring. Dat betekent dat wij uw apparaat op afstand kunnen uitlezen en kijken of uw slaapapneu behandeling goed verloopt. Eén keer per dag komen de gegevens automatisch bij ons binnen via een veilig, geautomatiseerd systeem. In de toestemmingsverklaring (informed consent) leest u hoe dit precies werkt. 

Het voordeel van telemonitoring 

Verloopt de therapie goed, dan stuurt het systeem ons geen signalen door. Geen bericht is dus goed bericht. Wanneer er zich wel een probleem voordoet, ontvangen wij hiervan een melding. Onze medewerkers zullen op dat moment telefonisch contact met u opnemen. Wanneer het probleem telefonisch niet opgelost kan worden, zal er binnen 24 uur iemand bij u langskomen om het probleem proberen op te lossen.

Hogere therapietrouw

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het gebruik van telemonitoring een groot effect heeft op de therapietrouw. Zodra patiënten goed begeleid worden in de startfase van hun therapie is de therapie vaak makkelijker vol te houden. Het lange termijn effect van de slaapapneu behandeling zal ook aanmerkelijk verbeteren.

Deelname

Wij passen telemonitoring alleen toe wanneer wij hiervoor uw schriftelijke goedkeuring hebben ontvangen. Uw goedkeuring geeft u na het invullen en ondertekenen van de toestemmingsverklaring. U kunt erop vertrouwen dat wij zonder uw akkoord geen gegevens zullen verzamelen.

U kiest zelf of u gebruik wilt maken van telemonitoring. Uiteraard mag u uw keuze op ieder moment veranderen. Zonder opgaaf van reden. U hoeft hiervoor alleen een e-mail te sturen naar cpapinfo@westfalen.