U heeft Positieafhankelijk Obstructief Slaapapneu (POSA) en gaat binnenkort starten met de behandeling hiervan. Hiervoor gaat u een slaappositietrainer gebruiken die wij bij u thuis gaan leveren en uitleggen. 

De behandeling van slaapapneu eist veel discipline. Dat is soms lastig en dat begrijpen wij. Maar voor een effectieve behandeling is het belangrijk dat u de slaappositietrainer juist gebruikt. U zult merken dat uw klachten afnemen.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Kwalitatief hoogwaardige en goed werkende apparatuur.
 • Zorgvuldige begeleiding zodat u uw slaappositietrainer effectief kunt gebruiken en zorgvuldig kunt onderhouden.
 • Jaarlijks: uitlezen en beoordeling van uw gebruik van de slaappositietrainer volgens de voor u geldende richtlijn.
 • Een nauwe samenwerking met uw behandelend medisch of verpleegkundig specialist.
 • Een vertrouwelijke behandeling van uw gezondheidsgegevens.
 • Onderhoud en service van uw slaappositietrainer.
 • Deskundigheid en dienstverlening op maat.
 • 24 uur per dag, 7 dagen per week directe hulp bij storingen of gebreken aan uw apparatuur.

Wat verwachten wij van u?

 • U gebruikt de slaappositietrainer minimaal 5 nachten per week, 4 uur per nacht. Dit is de actuele richtlijn voor een effectieve behandeling van slaapapneu. Uw behandelend medisch of verpleegkundig specialist mag van de richtlijn afwijken als dat nodig is voor uw behandeling.
 • U verleent medewerking bij het uitlezen en controleren van de apparatuur. Minimaal één keer per jaar kijken we samen met u of u de apparatuur volgens de voor u geldende, actuele richtlijn gebruikt en dus nog recht hebt op vergoeding van de zorg door uw zorgverzekeraar.
 • Gebruikt u de slaappositietrainer niet meer? Geef dit aan ons door. Als uw behandelend medisch of verpleegkundig specialist ook akkoord gaat, halen wij het apparaat bij u op.

Wat mag u van uw zorgverzekeraar verwachten?

 • Vergoeding van de huur van een passende slaappositietrainer uit uw basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. 
 • De slaappositietrainer is kostbaar. Daarom huurt uw zorgverzekeraar dit voor u en krijgt u het in bruikleen. Dit betekent dat het apparaat eigendom blijft van Westfalen Medical. 
 • Wist u dat gebruikte slaappositietrainers na grondige reiniging naar een nieuwe gebruiker gaan? Zo voorkomen we onnodige kosten voor nieuwe apparaten, sparen we het milieu en houden we de zorg betaalbaar!

Hebt u last van overgewicht?
70% van de mensen met slaapapneu heeft last van overgewicht. Het is daarom belangrijk iedere dag minimaal een halfuur te bewegen. Pas dit toe in uw dagelijks leven. Daarmee vergroot u de kans dat u het bewegen langer volhoudt. Haal bijvoorbeeld uw boodschappen op de fiets in plaats van met de auto. Ondersteuning nodig bij afvallen? Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar of medisch of verpleegkundig specialist.