Heeft u Positieafhankelijk Obstructief Slaapapneu, afgekort POSA, en gaat u binnenkort beginnen met de behandeling? Dan gaat u een slaappositietrainer, de Philips NightBalance, gebruiken die wij bij u thuis leveren. Bij de levering krijgt u van ons een duidelijke uitleg en gaan we pas weg als al uw vragen zijn beantwoord.  

De behandeling van slaapapneu vereist veel discipline. Wij begrijpen dat dit soms lastig is, maar bij juist en consequent gebruik van de slaappositietrainer (SPT) zult u merken dat uw klachten afnemen.  

Actuele richtlijn voor gebruik 

De actuele richtlijn voor een OSA behandeling bij volwassenen is dat u ieder hulpmiddel minimaal 5 nachten per week, 4 uur per nacht gebruikt. Dit geldt niet alleen voor een slaappositietrainer (SPT), maar bijvoorbeeld ook voor een CPAP apparaat. U mag alleen van deze richtlijn afwijken wanneer uw behandelend medisch of verpleegkundig specialist aangeeft dat dit nodig is voor uw behandeling. 

Wat mag u van ons verwachten?  

Wij bieden u een zorgvuldige begeleiding zodat u uw SPT effectief kunt gebruiken en zorgvuldig kunt onderhouden. Dit doen we door u in de beginperiode intensief te begeleiden. Wij nemen regelmatig contact met u op en vragen u hoe u de therapie ervaart en of u nog ergens tegen aan loopt. Met behulp van telemonitoring gaan wij na uw goedkeuring het apparaat uitlezen. Wanneer de therapie goed verloopt zullen wij jaarlijks deze begeleiding opvolgen. Wij lezen de positietrainer uit om vervolgens te beoordelen of u deze voldoende gebruikt volgens de actuele richtlijn. Sommige zorgverzekeraars verplichten ons echter om meerdere malen per jaar uw slaapgegevens te beoordelen.  

Wat doen wij nog meer voor u? 

Wij werken nauw samen met uw behandelend medisch of verpleegkundig specialist om deskundige dienstverlening op maat te bieden. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk om met uw gezondheidsgegevens. Tot slot bieden wij service en onderhoud van uw slaappositietrainer. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch beschikbaar voor hulp bij storingen.  

Wat verwachten wij van u?  

Zoals eerder beschreven kijken wij minimaal één keer per jaar of de apparatuur volgens de actuele richtlijn wordt gebruikt en of u dus recht heeft op vergoeding van de zorg door uw zorgverzekeraar. Wanneer u de slaappositietrainer niet meer gebruikt, geeft u dit dan alstublieft aan ons door. Als uw behandelend medisch of verpleegkundig specialist ook akkoord gaat, halen wij de SPT bij u thuis op.  

Wat mag u van uw zorgverzekeraar verwachten?  

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Voor u betekent dit dat de huur van een passende slaappositietrainer vergoed wordt uit uw basisverzekering. U betaalt hiervoor dan ook geen eigen risico. De Philips NightBalance is een kostbaar apparaat. Uw zorgverzekeraar huurt daarom de SPT voor u en u krijgt hem in bruikleen van ons. Oftewel, het apparaat blijft eigendom van Westfalen Medical.  

Duurzaamheid 

Wist u dat wij duurzaam omgaan met al onze apparatuur? Gebruikte slaappositietrainers krijgen een grondige reiniging en gaan daarna naar een nieuwe gebruiker. Dit om onnodige kosten te voorkomen en het milieu te sparen. Zo houden we de zorg betaalbaar!  

Heeft u last van overgewicht?  

Wist u dat 70% van de mensen met slaapapneu last heeft van overgewicht? Het is daarom belangrijk om bewust met uw gezondheid bezig te zijn. Hoe u dit kunt toepassen en het beste kunt volhouden, leest u op onze gezonde leefstijl pagina.