Binnen de gezondheidszorg nemen digitale innovaties (E-health) een enorme vlucht. Met nieuwe informatie- en communicatietechnologieën is het mogelijk om adequater in te spelen op eventuele gezondheidsrisico’s. Ook binnen Westfalen Medical wordt sterk ingezet op E-health, met name op onze OSA-afdeling. Henk Hoekstra, OSA-productspecialist bij Westfalen Medical: “Door gebruik te maken van innovatieve OSA-apparatuur stijgt ons serviceniveau en besparen we toch op de kosten.”

Ieder conventioneel OSA-apparaat registreert automatisch therapiegegevens, waarmee het effect van de therapie kan worden gemonitord. Denk aan het drukverloop, het aantal apneus, eventuele lekkage van het masker en de gebruiksduur per nacht. Deze registratie wordt eens in de zoveel tijd uitgelezen door de behandelaar, die daarmee vaststelt hoe succesvol de therapie is. Nadeel is dat eventuele bijzonderheden pas laat aan het licht komen.

Real-time inzicht in therapiegegevens

Bij Westfalen Medical maken we gebruik van de nieuwste apparatuur, waaronder de ResMed AirSense 10 en de Philips DreamStation, waarvan alle essentiële therapiegegevens digitaal en real-time inzichtelijk zijn. Henk: “Van elke cliënt houden we iedere dag de gegevens bij. Dat stelt ons in staat direct in te grijpen bij eventuele problemen. Daarmee voorkomen we dat problemen onopgemerkt blijven en mogelijk voor gezondheidsrisico’s zorgen. Zo kan een masker dat niet goed aansluit uiteindelijk zorgen voor een oogontsteking, omdat er continu lucht tegen het oog wordt geblazen. Als we de lekkage van het masker tijdig constateren, voorkomen we dat.”

Geen onnodige spreekuren

Real-time inzicht in de therapieresultaten voorkomt ook dat cliënten onnodig op spreekuur komen. Henk: “Met oude systemen zijn cliënten genoodzaakt op spreekuur te komen, ook als er geen bijzonderheden zijn. Zij zijn onnodig veel tijd en geld kwijt aan zo’n afspraak. Onze manier van werken maakt deze spreekuren overbodig. Mochten er bijzonderheden zijn, dan wordt de cliënt daar direct telefonisch van op de hoogte gebracht en zoeken we samen naar een oplossing. Steeds vaker kunnen eventuele noodzakelijke aanpassingen op afstand worden uitgevoerd, zonder dat de cliënt langs hoeft te komen. Dat werkt enorm kostenbesparend en is bijzonder klantvriendelijk.”

Vooroplopen

Westfalen Medical loopt voorop in het gebruik van de E-health mogelijkheden van deze apparatuur. Henk: “Wij zijn in 2018 begonnen met OSA en CPAP-therapie. Toen was deze apparatuur net verkrijgbaar; al onze cliënten konden er daarom direct van profiteren. Leveranciers die langer meedraaien, maken ook nog veel gebruik van oudere apparaten die deze mogelijkheden voor E-health niet bieden. Het ineens vervangen van al deze apparaten is een investering van miljoenen, waardoor zij genoodzaakt zijn te wachten tot de apparaten zijn afgeschreven.”

Volledig AVG-proof

De data die wordt verzameld en per WiFi of gsm wordt verstuurd, beperkt zich strikt tot therapiedata. Persoonsgegevens worden er pas op het kantoor van Westfalen Medical aan gekoppeld. “In de toestemmingsverklaring leest de cliënt exact terug welke gegevens er worden overgedragen en hoe hiermee wordt omgegaan. Dat maakt de gegevensverwerking volledig AVG-compliant”, benadrukt Henk. “De data is slechts bedoeld om het effect van de OSA-therapie te monitoren en adequater te reageren op de momenten dat het nodig is. Zeker in de homecare – waar je niet 24/7 bij de cliënt bent – is het belangrijk dat essentiële data zo efficiënt mogelijk beschikbaar wordt gesteld. Dat is de toekomst. Het levert onze cliënten alleen maar voordelen op.”

14-07-2020 door Wendy Mentink

Laatste nieuws

Hoe zet u uw masker goed op?

Hoe zet u uw masker op? Veel mensen maken hiervoor gebruik van de klittenbanden, maar deze zijn bedoeld om uw masker goed af te stellen. Niet te los, omdat het...

Lees verder

Datalek bij Philips

Graag informeren wij u over het datalek dat Philips afgelopen december heeft gehad. Naar aanleiding van dit datalek hebben wij in samenwerking met Philips een brief voor u opgesteld. Op...

Lees verder